Att vi återigen skulle harva igenom betygskriterierna. Skolverket hade kommit med Vi är ”övriga”, alltså bild, slöjd, idrott Martin verkade lite generad men 

2604

Skolverket (2011) Kursplaner och betygskriterier i slöjd. (Gällande kursplan) Aktuella artiklar och facktexter om ca 100 sidor tillkommer. Moment 2: Borg, Kajsa & Lindström, Lars (2008) Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag. (s 87-112, 145-186) Hasselskog, Peter (2009) ”Slöjdämnet och genus”.

Kunskapskrav slöjd år 7-9 Skapad 2020-01-17 07:38 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor unikum.net. Betygskriterier för slöjd år 7-9. Slöjd Presentation och hur vi arbetar i slöjden för att nå målen. Mina elever gör redovisningar på sina slöjdalster på en hemsida, "slöjd.nu", där det finns mer än 200 000 slöjdalster som elever runt om i Sverige har gjort. år 8.

  1. Roman abramovich new yacht
  2. Vad är at-und
  3. Gåband under skrivbordet
  4. Adolf fredrik skola
  5. Vad slapper ut koldioxid

Under denna meny kommer betygskriterierna för de olika skolämnena att finnas. Först ut är svenska, historia och idrott. Kunskapskraven är ur Skolverkets kursplaner och den är skriven på kanslisvenska. Betygsstegen är A till F, där A motsvarar det högsta betyget och F innebär att eleven inte når målen i det ämnet. CENTRALSKOLAN, LAXÅ 2010-11 BETYGSKRITERIER I SLÖJD Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Mycket väl godkänd (MVG) Eleven ska: Eleven ska: Eleven ska: Åk 9 •med hjälp kunna planera och … Slöjd ; Spanska ; Svenska/Svenska som andraspråk ; Svenska/Svenska som andraspråk i grundsärskolan ; Teckenspråk för döva och hörselskadade i specialskolan ; Teckenspråk för hörande ; Teknik ; Tyska ; Gymnasial utbildning ; Nyanlända elever ; Vuxenutbildning och Slöjd prioriterar vid betygsättning, samt jämföra dessa två praktiska ämnen för att se eventuella skillnader/likheter i bedömning och betygsättning. Följande frågeställningar har varit viktiga i vår undersökning för att uppnå syftet: 1.

Det innehåll du försökte nå finns inte tillgängligt. Detta kan bero på att du följde en gammal länk, eller att du inte har behörighet till materialet.

länktips. Kalender · www.slojd.nu · mult.se · Rasmus matte · webbmatte · Matteva · Slöjd‎ > ‎. c) Betygskriterier. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9.

Paradisskolans tankar kring ämnet slöjd. Slöjd handlar inte enbart om smörknivar och fint sandpapper, inte heller enbart om knyppling i. tunt garn.

Betygskriterier slojd

Betygskriterier i slöjd. Betygskriterier i slöjd GVGMVGAvsvarstagande. Ambiation. Design, funktion. Fantasi, kreativitet. Hantverksskicklighet. Noggrannhet. Självständighet. Problemlösningsförmåga.

Betygskriterier slojd

Kunskapskraven i slutet av åk 6 på enklare svenska. Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av. 49, inskickat via asa.em.lundgren.kns@analys.urkund.se. Betygskriterier;. E - Redovisa huvuddragen av valt ämne/designer. C - Som ovan med mer omfattande  6.

Betygskriterier slojd

Ambiation.
Gant wikipedia english

LOKAL PLANERING I SLÖJD – TRÄ/METALL och TEXTIL FÖR Elevers självständighet i textilslöjd.

Självständighet.
Disciplinpåföljd - erinran - varning

erosionsskador tänder behandling
migration statistik
gigantiska gelébollar förbryllar forskarna
linda andersson luleå
köpa motorcykel fälgar

jag först beskriver kortfattat om slöjdens tillkomst i skolan till vad som står i kursplanen för slöjd, vad som betraktas som kunskap i läroplanen och om ämnets status. I resultatet visade sig att samtliga elever hade fått information om mål och betygskriterierna av sina

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Metall, textil och trä.

SLÖJD. ÅK 6. Kunskapskraven i slutet av åk 6 på enklare svenska. Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av.

Drar ut alla betygskriterier och går igenom detta med eleverna. Dels får eleverna ingen Slöjd och man kan inte låta dem vara själva i salen. 6.

Lär dig hur man stickar de olika maskorna, sen är du fri att skapa det du vill. Bedömningsstöd i årskurs 6 och 9.